Bảng Giá Đăng Ký Mới

Gói Cước

1 năm

2 năm

3 năm

Giá Niêm Yết

1.826.000

2.741.000

3.109.000

Giá Khuyến Mãi

Tặng 300 tờ hóa đơn điện tử
( Trị Giá 1.300.000 )

Tặng 500 tờ hóa đơn điện tử
( Trị Giá 1.500.000 )

Tặng 1000 tờ hóa đơn điện tử
( Trị Giá 1.800.000 )

 

 

Chức năng

 • Kê khai thuế qua mạng
 • Kê khai bảo hiểm xã hội
 • Nộp thuế điện tử
 • Kê khai hải quan
 • Ký các văn bản điện tử

Ưu đãi

 • Miễn phí chứng thư số năm đầu đê ký hóa đơn
 • Phí trên chưa bao gồm 10% phí VAT , Phí Khởi tạo
 • Hóa đơn chưa sử dụng được chuyển sang năm tài chính tiếp theo để sử dụng.
 • Khách hàng sử dụng chung cơ sở hạ tầng thiết bị HĐĐT của Viettel(không cần phải đầu tư hạ tầng)
 • Được cấp account trên hệ thống HĐĐT của Viettel. Tài khoản được cấp đảm bảo tính bảo mật.
 • Sử dụng chung thiết bị ký số HSM của Viettel để phát hành hóa đơn điện tử. Miễn phí chứng thư số năm đầu sử dụng.
 • Tài nguyên máy chủ, thiết bị bảo mật trong tại hệ thống Datacenter của Viettel Telecom.
 • Lưu trữ miễn phí toàn bộ hóa đơn điện tử 10 năm.
 • Đảm bảo hệ thống backup toàn bộ hóa đơn đã phát hành.